Студентський науковий гурток
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

 Куратор СН
Г
 кафедри - к.мед.н., ст. викладач Новиченко Світлана Дмитрівна 
Інформаціяпро організацію роботи студентського наукового гуртка (СНГ) кафедри фармакології

у 2021-2022 навчальному році:

1.   Куратор СНГ кафедри - Новиченко Світлана Дмитрівна, кандидат медичних наук, 

номер мобільного телефону  0505531619,e-mail  switlananovy70@gmail.com.

2.   Староста СНГ кафедри -  Юнак Валерія Вікторівна, мед. факультет № 1, 5 курс, 16 група

3.   План роботи СНГ кафедри фармакології у 2021*2022 нр:

    

Дата

засідання СНГ

Час, місце проведення

Тематика засідання

Форми організації роботи гуртківців (семінар, наукові дебати, практикум, індивідуальна роботав клініці тощо)

Куратор засідання

27.10.2021

16.00

 

аудиторія 4 кафедри

Організаційне засідання. Про підготовку студентських наукових робіт на конференцію «BIMCO».Фармакогенетика.

Побічна дія ліків.

Семінар

Новиченко С.Д.

Щудрова Т.С

24.11.2021

аудиторія 4 кафедри

Фармакотерапія основних видів порушень ритму та гіпертонічної хвороби: адреноблокатори та місцеві анестетики                       

Семінар та наукові дебати

Новиченко С.Д.

 

22.12.2021

аудиторія 4 кафедри

Фармакотерапія психічних розладів та безсоння. Основні групи препаратів, що впливають на центральну нервову систему.

Підготовка студентів-гуртківців до участі в BIMCO.

Семінар

Новиченко С.Д.

23.02.2022

аудиторія 4 кафедри

Фармакотерапія захворювань органів дихальної системи. Проведення І етапу олімпіади з фармакології.

Семінар та наукові дебати

 

 

Розвязування тестів та фармакологічних задач.

Новиченко С.Д.

Драчук В.М

Щудрова Т.С.

 

Кишкан І.Г.

23.03.2022

аудиторія 4 кафедри

Фармакотерапія основних порушень коагулопатій. Плазмозамінні препарати, препарати, що містять компоненти крові людини.

Лекція та повідомлення гуртківців

Новиченко С.Д.

27.04.2022

аудиторія 4 кафедри

Фармакологія кардіотоніків нестероїдної структури. Сучасна гепатопротекція.

Підведення підсумків роботи за рік.

 

Семінар

Новиченко С.Д.

25.05.2022

аудиторія 4 кафедри

Сучасний стан антибактеріальної терапії. Антибактеріальні властивості наночастинок.

Підведення підсумків роботи за рік.

Семінар

Заморський І.І.

Новиченко С.Д.

 

 

Comments