Резолюція конференції

Витяг з резолюції, прийнятої 19 жовтня 2012 р.

Наведене вище [у резолюції] дозволяє позитивно оцінити значення конференції та її роль у розвитку наукових досліджень з теоретичної і практичної нефрології та обґрунтовує доцільність проведення повторних конференцій по підсумовуванню результатів досліджень нирок та водно-сольового обміну організму в Україні на базі Буковинського державного медичного університету у майбутньому.

Учасники конференції, відмітивши її високий науковий рівень, визнали за доцільне регулярне проведення подібних конференцій за участі фахівців як фундаментальної, так і клінічної медицини, що сприятиме кращій координації, зростанню рівня наукових досліджень у нефрології та наданню належної медичної допомоги хворим на патологію нирок.

***

Извлечение из резолюции, принятой 19 октября 2012
г.

Приведённое выше [в резолюции] позволяет положительно оценить значение конференции и её роль в развитии научных исследований по теоретической и практической нефрологии и обосновывает целесообразность проведения повторных конференций по суммированию результатов исследований почек и водно-солевого обмена организма в Украине на базе Буковинского государственного медицинского университета в будущем.

Участники конференции, отметив её высокий научный уровень, признали целесообразным регулярное проведение подобных конференций с участием специалистов как фундаментальной, так и клинической медицины, что будет способствовать лучшей координации, повышению уровня научных исследований в нефрологии и оказанию надлежащей медицинской помощи больным с патологией почек.

ĉ
Кафедра фармакології (БДМУ. Чернівці),
22 окт. 2012 г., 14:50
ĉ
Кафедра фармакології (БДМУ. Чернівці),
22 окт. 2012 г., 14:49
Comments