Загальна інформація


Информационное письмо о конференции на русском языке – см. прикрепленный файл внизу страницы.

Науково-практична конференція внесена до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, конференцій (№ 95 – 2012)
У роботі конференції беруть участь провідні фахівці України, Росії
і Молдови.

До участі в конференції запрошуються фармакологи, патофізіологи, фізіологи, патоморфологи, лікарі загальної практики/сімейної медицини, нефрологи, урологи, реаніматологи, кардіологи та інші спеціалісти.
Під час роботи конференції відбудеться виставка лікарських препаратів, виробів медичного призначення, медичної літератури.
На конференції передбачені пленарні доповіді, актові лекції, презентації, заплановане проведення конкурсу наукових робіт молодих учених.

Форми участі в конференції:
- доповідь (стендова доповідь);
- участь без доповіді;
- публікація статті.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Конференція присвячена пам’яті професора Іванова Ю. І. та професора Пахмурного Б. А. 


Іванов Юрій Іванович народився 13 лютого 1935 р. у м. Туринськ Свердловської області у сім’ї службовців.
Випускник лікувально-профілактичного факультету
 Свердловського медичного інституту 1961 р. Після закінчення Свердловського медінституту працював лікарем-фтизіатром (1961–1962 рр.), а потім асистентом кафедри фармакології (1962–1968 рр., під керівництвом відомого фармаколога проф. Берхіна Ю. Б.) і доцентом кафедри нормальної фізіології (1968–1969 рр.) Алтайського медінституту
(м. Барнаул). 

У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Вплив кортизону і преднізолону на функцію нирок і водно-сольовий обмін” (Барнаул, 1967). Після захисту кандидатської дисертації переїжджає до м. Чернівці за рекомендацією проф.Пахмурного Б. А. і з 1969 по 1972 роки працює під керівництвом останнього доцентом кафедри патологічної фізіології Чернівецького мед­інституту.

Докторську дисертацію на тему „Механізм змін функції нирок при збільшенні об’єму позаклітинної рідини (рольнатрійуретичного фактору)” захистив в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця (м. Київ) у 1974 р.
Керував вико­нанням трьох докторських (Косуба Р. Б., Гапон Л. І., Коновчук В. М.) і 16 кандидатських дисертацій
(Гапон Л. І., Яковлєв В. Є., Марущак В. М., Орловський В. Ф., Бондар Г. В., Парфенюк В. В., Мостовий В. С., Коновчук В. М., Петрюк А. Є., Тереножкіна Н. П., Сімонія Т. В., Михаль­ський А. В., Власик Л. І., Філіпець Н. Д., Кишкан І. Г., Геруш О. В.).

Автор та співавтор понад 120 наукових праць, серед них три монографії, два винаходи, два підручники та один практичний довідник. Заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.), нагороджений знаком „Відмінник охорони здоров’я”.
Основні напрямки наукової діяльності кафедри при його керівництві – дослідження впливу лікарських засобів на водно-сольовий обмін і функції нирок; виділення та дослідження дії натрійуретичного фактору (гормону); дослідження лікувальних властивостей волоських горіхів.
За його безпосередньої організаційної роботи у Чернівцях відбулася Республіканська школа молодих учених-фармакологів (1989 р.) та
IV Всесоюзна конференція з патофізіології нирок та водно-сольового обміну (1974 р.). Остання була організована разом з проф. Пахмурним Б. А.


Пахмурний Борис Андрійович народився 15 грудня 1931 року в сім’ї сільських інтелігентів на Херсонщині. 

По закінченню Одеського медичного інституту працює в Алтайському краї лікарем станції швидкої допомоги, а потім хірургом санчастини УВС м. Барнаула. З жовтня 1957 року він працює асистентом проф. Берхина Ю.Б., виконує кандидатську дисертацію на тему: “Влияние некоторых фармакологических веществ на функцию интактной и денервированной почек” (захищена 1962 р. у м. Томськ). У жовтні 1964 року призначений виконуючим обов’язки завідувача кафедри патологічної фізіології Алтайського медінституту, а з 20 грудня 1966 року його було обрано за конкурсом на посаду завідувача кафедри патофізіології Чернівецького медичного інституту. . 

У 1969 році Б.А.Пахмурний захищає докторську дисертацію на тему: “О механизме действия сердечный гликозидов на функцию почек и водно-солевой обмен”. За клопотанням ректорату проф. Пахмурний Б.А. був призначений проректором з наукової роботи (
1971 р.), а за сумлінну працю і високі показники в роботі, активну участь у громадському житті занесений на дошку Пошани інституту. Під його науковим керівництвом захистили дисертаційні роботи: А.І.Гоженко, Т.В.Стрикаленко, О.О. Свірський, В.А.Кабашнюк та інші.

Завдяки зусиллям професора Б.А.Пахмурного, в Чернівецькому медичному інституті та і в цілому в Україні були створені засади нового наукового напрямку – патофізіологія нирок та водно-сольового обміну. Той факт, що IV Всесоюзна конференція з патофізіології нирок та водно-сольового обміну (1974 р.) відбулася у Чернівцях, вперше в Україні, є прямим наслідком визнання праць професора Пахмурного Б.А. і професора Іванова Ю. І., які були співорганізаторами конференції.
ĉ
Кафедра фармакології (БДМУ. Чернівці),
13 сент. 2012 г., 17:27
ĉ
Кафедра фармакології (БДМУ. Чернівці),
13 сент. 2012 г., 17:27
Comments