Секційне засідання «Фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів»

Секційне засідання
«Фармакологічна дія та фармакокінетика
лікарських засобів»
97-ї підсумкової наукової конференції
професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний університет»

15–17 лютого 2016 року на кафедрі фармакології відбулось секційне засідання «Фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів» 97-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». У засіданні брали участь співробітники трьох кафедр університету – фармакології, фармації, фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії. Головували на засіданні професор Заморський І.І., доцент Геруш О.В. та професор Захарчук О.І. На засіданні було представлено 22 доповіді, які стосувались наукових досліджень у різних аспектах фармакології і фармації.

Особливу зацікавленість присутніх викликали роботи дисертантів: асистента кафедри фармакології Букатару Юліани Сергіївни «Вивчення антигіпоксантної активності похідного-лідера серед сполук 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти (під умовним позначенням ZNM) за умов гіпобаричної та гемічної гіпоксії»; асистента кафедри фармакології Драчук Віри Михайлівни «Динаміка антиоксидантного захисту нирок при застосуванні ТАД 600 за умов експериментальної рабдоміолітичної гострої ниркової недостатності»; асистента кафедри фармакології Щудрової Тетяни Сергіївни «Вплив органоспецифічних пептидів на виживаність тварин за умов гострого пошкодження нирок різної етіології»; асистента кафедри фармації Ровінського Олександра Олександровича «Препарати тополі китайської як альтернативне джерело лікування захворювань нирок»; асистента кафедри фармації Садогурської Катерини Володимирівни «Результати токсикологічних досліджень нанохрому цитрату»; асистента кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії Сахацької Інни Михайлівни «Дослідження елементарного складу лікарської рослинної сировини півонії лікарської сортів «Alba Plena» та «Rosea Plena». В обговоренні взяли участь проф. І.І.Заморський, проф. О.І.Захарчук, доц. О.В.Геруш і доц. І.Г.Кишкан, які високо оцінили проведені дослідження.

Секційне засідання


Comments