Історія

Кафедра фармакології в 1955 р.


Зліва направо: вгорі - ст.лаб. Нікіфорова Л.М., ас. Тараховський М.Л., ас. Редько Г.Ф.
внизу - ас. Невська Т.Л., зав. каф., проф. Закривидорога С.П., препаратор

Кафедра фармакології в 1968 р.


Зліва направовгорі - асп. Кучер В.І., лаб. Петрова Л.О., ас. полк. м/с Груздєв О.І., лаборант,
ас. Стрижиборода Д.Ф. 
внизу - преп. Пачі П.Я., ас. Косуба Р.Б., зав.каф., проф. Пісько Г.Т., доц. Невська Т.Л., ст. лаб. Щербініна А.В.


Кафедра фармакології в 1974 р.


Зліва направовгорі -  преп. Пачі П.Я., ас. Орловський В.Ф., лаб. Зацерковна Г., ас. Кучер В.І.,
ст. лаб. Щербініна А.В.
внизу - доц. Невська Т.Л., зав. каф., проф. Іванов Ю.І., ас. Косуба Р.Б.
      

Кафедра фармакології в 1983 р.


Зліва направовгорі -  ас. Коновчук В.М., ас. Кузьменко Л.М., ас. Михальський А.В., 
                                       лаб. Мельничук О.В., асп. Петрюк А.Є.
внизупреп. Борецька Є.І., ас. Косуба Р.Б., зав. каф., проф. Іванов Ю.І., доц. Невська Т.Л., ас. Кучер В.І., ст. лаб. Щербініна А.В.

Кафедра фармакології в 1999 р.


Зліва направо:
 вгорі - преп. Зварич О.В., ст. лаб. Щербініна А.В., ас. Кишкан І.Г., ас. Філіпець Н.Д., ас. Куковська Л.Д., лаб. Андрійчук Л.Д.
внизу
- доц. Кучер В.І., зав. каф., 
проф. Косуба Р.Б., ст. викл. Петрюк А.Є.

Кафедра фармакології та фармації в 2002 р.


Зліва направо:
 верхній ряд - лаб. Войценко Л.В., викл. Велика Т.В., ас. Якубець В.В.
середній ряд - лаб. Ганкалюк С.Р., викл. Почтар Л.Ю., асп. Кметь О.Г., 
                       ст. лаб. Щербініна А.В., ас. Кишкан І.Г., ас. Куковська І.Л.,
                       ас. Горошко О.М.
нижній ряд -  доц. Петрюк А.Є., проф. Косуба Р.Б., зав. каф., проф. Заморський І.І., доц. Філіпець Н.Д.


Кафедра фармакології та фармації в 2004 р.


Зліва направо:
верхній ряд  -  викл. Драпак І.О., викл. Почтар Л.Ю., ас. Якубець В.В., 
                        ас. Горошко О.М., преп. Буднікова Л.В.
середній ряд - викл. Волощук О.В., лаб. Войценко Л.В., асп. Кметь О.Г., ас. Геруш О.В., ас. Куковська І.Л., ст. лаб. Ганкалюк С.Р., ас. Коровенкова О.М., лаб. Ковцун І.М. 
нижній ряд   -  доц. Петрюк А.Є., проф. Косуба Р.Б., зав. каф., проф. Заморський І.І., доц. Філіпець Н.Д., доц. Кишкан І.Г.Завідувачі кафедри

У період становлення вузу обов’язки завідувача кафедри фармакології виконували:

доцент, кандидат медичних наук Сила В. І. (лютий–червень 1945 р., 
далі працював на кафедрі фармакології Львівського державного медичного інституту);

асистент Сердюк К. М. (вересень–грудень 1945 р.);

асистент Козир Ю. К. (грудень 1945 р. – лютий 1946 р.).


Закривидорога Степан Петрович, уродженець Харківської області, був випускником 1932 р. Харківського медичного інституту.
Завідував кафедрою більше 20 років у 1946–1967 рр.
До призначення завідувачем кафедри фармакології Чернівецького медінституту пройшов шлях від аспіранта, викладача кафедри фармакології Харківського медінституту до старшого викладача Саратовського училища прикордонних військ (у роки Великої Вітчизняної війни). Докторську дисертацію на тему „Матеріали до фармакодинаміки барбітуратів і питання змішаної і комбінованої дії їх з деякими речовинами” захистив у 1945 р. Завідувачем кафедри пропрацював 23 роки до виходу на пенсію і вважається фундатором кафедри. Під час завідування кафедрою був деканом лікувального факультету (1952–1955 рр.), вченим секретарем інституту, консультантом у Північній Кореї (КНДР, 1958–1959 рр.) та Монголії (1964–1965 рр.). Керував виконанням трьох докторських (Кирилічева А. В., Пісько Г. Т., Тарахов­ський М. Л.) і восьми кандидатських дисертацій (Закриви­дорога З. С., Невська Т. Л., Пісько Г. Т., Редько (Масю­та) Г. Ф., Мельник Т. Х., Пейсах Н. А., Ценд Хайдав (Монголія), Карінківська (Косуба) Р. Б.). Автор понад 100 наукових праць. Нагороджений орденом „Знак Пошани” і знаком „Відмінник охорони здоров’я”. Основні напрямки наукової діяльності кафедри за його керівництва — дослідження дії снотворних і наркотичних речовин на центральну нервову систему, виготовлення і запровадження в медичну практику терпентинної мазі з живиці буковинської ялиці, вивчення фармакологічної дії деяких лікарських рослин.

Наукові праці проф. С. П. Закривидороги, які проіндексовані в базі Медлайн (MEDLINE) Національної Медичної Бібліотеки США (NLM) – посилання.
Статті, що надруковані в журналах видавництва Springer посилання.

 
 

Тараховський М.Л. Дорогами жизни. – К.: Астарта, 1997.  464 с.

У 1952-1961 рр. Тараховський Марк Лазарович працював асистентом кафедри, після чого завідував кафедрою фармакології Донецького медичного інституту, далі завідував відділом у Київському інституті педіатрії, акушерства і гінекології. Життя працівників кафедри фармакології Чернівецького медінституту в 1950-х - початку 1960 рр. описана в мемуарах Тараховського М.Л.

Пісько Григорій Тимофійович, доктор меди­чних наук, професор, уродженець Вінницької області, випускник 1955 р. Чернівецького медичного інституту.
Завідував кафедрою у 1967–1971 рр.
Закінчив у 1957 р. аспірантуру на кафедрі фармакології нашогоВНЗу, після якої захистив кандидатську дисертацію на тему „До фармакології кореня кінського щавеля” (Чернівці, 1959). До призначення завідувачем кафедри фармакології працював асистентом і доцентом кафедри. Докторську дисертацію на тему „Про фармакологічні властивості і антимікробну дію похідних етилен- ігексамети­лендіаміну” захистив у Львівському медичному інституті в 1967 р. Завідувачем кафедри працював чотири роки, після чого переїхав до Києва на науково-дослідну роботу. До і під час завідування кафедрою виконував обов’язки завідувача відділу аспірантури, заступника декана і декана лікувального факультету (1967–1970 рр.). За період роботи на кафедрі опублікував біля 60 наукових праць, став автором двох винаходів, керував виконанням однієї докторської (Денисенко В. П.) і трьох кандидатських (Кирпенко Ю. О., Молдован В. І., Кучер В. І.) дисертацій. Автор оригінального українського антимікробного лікарського засобу „етоній”, який був синтезований на кафедрі загальної хімії інституту доцентом В. П. Денисенко. За керівництва професора Пісько Г. Т. на кафедрі проводились роботи з фармакологічного вивчення і запровадження в медичну та ветеринарну практику етонію, обґрунтування напрямків цілеспрямованого синтезу нових антимікробних речовин у низці четвертинних поверхнево-активних амонієвих сполук.

Наукові праці проф. Г. Т. Пісько, які проіндексовані в базі Медлайн (MEDLINE) Національної Медичної Бібліотеки США (NLM) посилання.
Статті, що надруковані в журналах видавництва Springer посилання.

Іванов Юрій Іванович, доктор медичних наук, професор уродженець Свердловської області, був випускником 1961 р. Свердловського медичного інституту.
Завідував кафедрою 25 років — у 1972–1997 рр.
До завідування кафедрою фармакології Чернівецького медінституту працював лікарем-фтизіатром (1961–1962 рр.), асистентом кафедри фармакології (1962–1968 рр.) і доцентом кафедри нормальної фізіології (1968–1969 рр.) Алтайського медінституту. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Вплив кортизону і преднізолону на функцію нирок і водно-сольовий обмін” (Барнаул, 1967). З 1969 по 1972 роки працював доцентом кафедри патологічної фізіології Чернівецького мед­інституту. Докторську дисертацію на тему „Механізм змін функції нирок при збільшенні об’єму позаклітинної рідини (рольнатрійуретичного фактору)” захистив в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця (м. Київ) у 1974 р. Завідувачем кафедри працював 25 років. Керував вико­нанням трьох докторських (Косуба Р. Б., Гапон Л. І., Коновчук В. М.) і 16 кандидатських дисертацій (Гапон Л. І., Яковлєв В. Є., Марущак В. М., Орловський В. Ф., Бондар Г. В., Парфенюк В. В., Мостовий В. С., Коновчук В. М., Петрюк А. Є., Тереножкіна Н. П., Сімонія Т. В., Михаль­ський А. В., Власик Л. І., Філіпець Н. Д., Кишкан І. Г., Геруш О. В.). Автор та співавтор понад 120 наукових праць, серед них три монографії, два винаходи, два підручники та один практичний довідник. Заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.), нагороджений знаком „Відмінник охорони здоров’я”. Основні напрямки наукової діяльності кафедри при його керівництві — дослідження впливу лікарських засобів на водно-сольовий обмін і функції нирок; виділення та дослідження дії натрійуретичного фактору (гормону); дослідження лікувальних властивостей волоських горіхів.

Наукові праці проф. Ю. І. Іванова, які проіндексовані в базі Медлайн (MEDLINE) Національної Медичної Бібліотеки США (NLM) посилання.
Статті, що надруковані в журналах видавництва Springer посилання1, посилання2, посилання3, посилання4.

Під час завідування кафедрою професором Івановим Ю. І. у 1983 році при кафедрі був організований курс клінічної фармакології, який з 1988 року переданий на кафедру факультетської, а потім на кафедру госпітальної терапії. Завідував курсом доцент Кучер В. І., який організував клінічну базу курсу в обласному госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Косуба Раїса Борисівна, доктор медичних наук, професор, уродженка Донецької області, випускниця 1961 р. Чернівецького медичного інституту.
Завідувала кафедрою у 1997–2002 рр., потім працювала професором кафедри. У 2004
2009 рр.  завідувала кафедрою фармації. З 2011 р. працює професором кафедри фармакології.
З 1961 р. працювала на кафедрі фармакології старшим лаборантом, асистентом. У 1969 р. захистила кандидатську дисертацію на тему „До фармакодинаміки змішаної і комбінованої дії барбітуратів з адреноміметичними речовинами” на вченій раді Чернівецького медінституту. Після цього працювала доцентом кафедри, захистила докторську дисертацію на тему „Фармакологічні аспекти транспорту води та електролітів у кишечнику” (Київ, 1990). До призначення завідувачем кафедри (після смерті проф. Іванова Ю. І.) працювала професором (1992–1997 рр.). Продовжила наукові дослідження впливу лікарських засобів на функцію нирок та водно-сольовий обмін, започатковані професором Ю. І. Івановим. Є автором та співавтором понад 150 наукових праць, у тому числі трьох патентів, двох підручників і трьох посібників. Науковий керівник п'яти  
кандидатських дисертацій (Кишкан І.Г., Геруш О.В., Куковська І.Л., що були розпочаті за керівництва професора Ю. І. Іванова, а також Коровенкова О.М. і Гаїна Ж.М.). Під її керівництвом досліджено дію ксантинів, тіотриазоліну, даларгіну, мілдронату, тіоцетаму на функції нирок і водно-сольовий обмін.

Наукові праці проф. Р. Б. Косуби, які проіндексовані в базі Медлайн (MEDLINE) Національної Медичної Бібліотеки США (NLM) посилання.
Статті, що надруковані в журналах видавництва Springer посилання.


Заморський Ігор Іванович, доктор медичних наук, професор, уродженець м.Чернівці, випускник 1990 р. Чернівецького медичного інституту, завідує кафедрою з 2002 р. 

Закінчив у 1994 р. аспірантуру при кафедрі нормальної фізіології нашого ВНЗу, після якої захистив кандидатську дисертацію на тему „Участь перегородки мозку в регуляції біоритмологічних змін структури і функції сім’яників білих щурів” (Київ, 1995). До завідування кафедрою фармакології та фармації працював асистентом кафедри нормальної фізіології (1994–1996рр.); асистентом, старшим науковим співробітником і доцентом кафедри патологічної фізіології (1996–2000рр.); доцентом і професором кафедри фармакології (2000–2002 рр.); з грудня 2001 р. по лютий 2002 р. тимчасово виконував обов’язки завідувача кафедри. Докторську дисертацію на тему „Фотоперіодичний компонент механізмів адаптації до гострої гіпоксії” захистив в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця (м. Київ) у 2000 р.
У 2001
–2008 рр. був головою Ради молодих учених і науковим керівником Студентського наукового товариства університету, заступником головного редактора Всеукраїнського студентського наукового журналу “Хист”. З 2005 р. — голова комісії з біомедичної етики університету. Автор та співавтор понад 270 наукових праць, серед них п'ять монографій, три винаходи, сім посібників, один підручник.
Підготував 
п'ять кандидатів медичних і фармацевтичних наук (Сопова І. Ю., Кметь О. Г., Горошко О. М., Пасевич С. П., Шинкарюк В. Г.), одного магістранта медицини (Шимків О. Д.),  керує підготовкою ще трьох кандидатів медичних і фармацевтичних наук (Зеленюк В. Г., Щудрова Т. С., Букатару Ю. С.). Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (1996–1998 рр.). Продовжив традиційний для кафедри напрямок дослідження впливу лікарських засобів на функцію нирок (препарати кверцетину  корвітин, ліпофлавон; мексидол, мелатонін, церулоплазмін, статини), а також дослідження нефропротекторної, нейропротекторної, антигіпоксантної дії відомих і нових фармакологічних препаратів (мелатонін, епіталамін, мемантинамантадин, пірацетам та ін.).

Наукові праці проф. І. І. Заморського, які проіндексовані в базі Медлайн (MEDLINE) Національної Медичної Бібліотеки США (NLM) посилання.
Статті, що надруковані в журналах видавництва Springer
посилання.