Дисципліни

"Фармакологія" (Лікувальна справа, 3 курс)

На кафедрі також викладаються дисципліни:
- Побічна дія ліків (для студентів спеціальностей "Лікувальна справа" і "Педіатрія")
- Основи біоетики та біобезпеки  (для студентів спеціальностей "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Фармація" (спеціаліст), "Фармація" (бакалавр), "Клінічна фармація")