Дисципліни

1. Фармакологія – для студентів 3 курсу спеціальностей «Медицина», «Медична психологія»;

2. Фармакологія– для студентів 2-3 курсу спеціальності «Стоматологія»;

4. Фармакологія та медична рецептура – для студентів 1 курсу спеціальності «Технологія медичної діагностики та лікування»;

5. Основи біоетики та біобезпеки – для студентів 1-3 курсів спеціальностей «Медичнап сихологія», «Стоматологія», «Фармація»;

6. Безпекажиттєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки – для студентів 1-3 курсівспеціальностей спеціальностей «Медицина», «Медична та психічна реабілітація»,«Стоматологія», «Фармація».


            На кафедрі викладаються дисципліни:
 • 1.      ФАРМАКОЛОГІЯ:
 • Спеціальність – 222, Медицина, Освітній ступінь – Магістр
 • Спеціальність – 221, Стоматологія, Освітній ступінь – Магістр
 •  
 • 2.      БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ
 • Спеціальність – 225, Медична психологія, Освітній ступінь – Магістр
 • Спеціальність – 222, Медицина, Освітній ступінь – Магістр
 •  
 • 3.      БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ.
 • Спеціальність – 221, Стоматологія, Освітній ступінь – Магістр
 •  
 • 4.      БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ 
 •  Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, Освітній ступінь – Магістр
 •  
 • 5.      ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ (ІЗ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ; ОСНОВИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ)
 • Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, Освітній ступінь – Магістр
 •  
 • 6.      ПОБІЧНА ДІЯ ЛІКІВ
 •  Спеціальність – 222 Медицина, Освітній ступінь – Магістр
 •  
 • 7.      КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ З ТОКСИКОЛОГІЄЮ
 • Спеціальність – 223, Медсестринство, Освітній ступінь – Бакалавр
 •  
 • 8.      СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА СИСТЕМИ ЯКОСТІ У ФАРМАЦІЇ:
 • Спеціальність – 226 Фармація, Освітній ступінь – Спеціаліст
 •  
 • 9.      КУРС ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА (ПОБІЧНА ДІЯ ЛІКІВ)
 • Спеціальність – 226 Фармація, Освітній ступінь – Магістр
 •  
 • 10.  КУРС ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА (ОСНОВИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ)
 • Спеціальність – 226 Фармація, Освітній ступінь – Магістр
 •  
 • 11.  КУРС ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА (ОСНОВИ ГОМЕОПАТІЇ)
 • Спеціальність – 226 Фармація, Освітній ступінь – Магістр
 •  
 • 12.  PHARMACOLOGY AND MEDICAL PRESCRIPTIONS
 • Specialty – 223 Nursing, Educational degree – junior bachelor
 •  
 • 13.  FUNDAMENTALS OF BIOETHICS AND BIOSAFETY
 •  Specialty − 222 Medicine, Educational degree – Master
 •  
 • 14.  PHARMACOLOGY
 •  Specialty − 222 Medicine, Educational degree − Master