Дисципліни

1. Фармакологія – для студентів 3 курсу спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медична психологія»;2. Фармакологія– для студентів 2-3 курсу спеціальності «Стоматологія»;

3. Клінічнафармакологія з токсикологією – для студентів 1 курсу спеціальності«Медсестринство» (бак.);

4. Фармакологіята медична рецептура – для студентів 1 курсу спеціальності «Технологія медичноїдіагностики та лікування»;

5. Основибіоетики та біобезпеки – для студентів 1-3 курсів спеціальностей «Медичнапсихологія», «Стоматологія», «Фармація»;

6. Безпекажиттєдіяльності, основи біоетики та біобезпеки – для студентів 1-3 курсівспеціальностей спеціальностей «Медицина», «Медична та психічна реабілітація»,«Стоматологія», «Фармація».


            На кафедрі також викладаються дисципліни:
            - Побічна дія ліків (для студентів спеціальностей "Лікувальна справа" і "Педіатрія")
            - Основи біоетики та біобезпеки  (для студентів спеціальностей "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медична психологія", "Стоматологія", "Фармація"                             (спеціаліст), "Фармація" (бакалавр), "Клінічна фармація")