Для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії