Конференції

На кафедрі фармакології 8 і 10 лютого 2021 р. проведено онлайн-засідання підсумкової 102-ої  науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету 

Секція 18 «Фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів».

Було представлено низку доповідей наукових робіт  власних експериментальних досліджень науково-педагогічних співробітників кафедр: фармакології, фармації, фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії. Доповіді були цікавими, інформативними, характеризувалися науковою новизною, охоплювали актуальні питання фармакології, фармакогнозтичних та фармакоекономічних досліджень, що викликало активну дискусію представлених робіт учасниками конференції. Загалом було представлено 26 доповідей.

Серед заслуханих доповідей найбільшу зацікавленість викликала зокрема доповідь ас. Богдан Н.С. на тему «Оцінка стану забезпечення препаратами хворих на цукровий діабет ІІ типу за програмою «Доступні ліки»» та ас. Унгурян Т.М. на тему «Протеторна дія церулопламіну за умов гострого пошкодження нирок». При обговоренні головуючі проф. Заморський І.І., проф. Захарчук О.І. та доц. Геруш О.В. відмітили високий рівень підготовки доповідачів, що зумовило якісну дискусію, обмін досвідом та науковими спостереженнями.

На кафедрі фармакології 10 і 12 лютого 2020 р. проведено Cекційне засідання 101-ої підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів.

У зв’язку з 85-ми роковинам з дня народження знаного буковинського вченого зі світовим ім’ям у галузі фармакології та патофізіології функцій нирок і водно-сольового обміну професора Ю. І. Іванова, який займався вивченням натрійуретичного фактора (гормону) та пошуком ліків, що впливають на нирки і впродовж 25-ти років завідував кафедрою фармакології Чернівецького медичного інституту (з 1972 по 1997 pp.), на першому секційному засіданні була вшанована його пам’ять. По завершенню першого секційного засідання співробітники кафедри фармакології поклали квіти до могили професора.

На другому секційному засіданні було заслухані доповіді, які були представлені науково-педагогічними працівниками трьох кафедр: фармакології, фармації, фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії. Засідання мало мультидисциплінарний характер, що дозволило охопити найбільш актуальні питання в фармакології та впровадження у практику отриманих результатів. Серед заслуханих доповідей жваве обговорення викликала зокрема доповідь Ткачук O. Ю. «Study of a choleretic activity of the new combined oil phytoextract».

За два дні роботи секції у було представлено 29 доповідей. При обговоренні доповідей професори Заморський І.І. та Косуба Р.Б. відмітили, що цікаві доповіді спонукають до розмислів і до дискусії, обміну міркуваннями, спостереженнями, думками.

Секція «Фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів» 100-ої підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»

11 лютого 2019 р. на кафедрі фармакології проведено секційне засідання 100 підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів. Засідання секції розпочалось виступом завідувача кафедри фармакології професором Заморським І.І., який привітав усіх учасників конференції, засвідчив актуальність заходу та доцільність обміну думками і знаннями учасників конференції. Особливу зацікавленість присутніх викликали роботи ас. Садогурської К.В.,ас. Федотової М.С., ас. Костишин Л.В., ас. Унгурян Т. М., які були високо оцінені учасниками конференції. В процесі обговорення проф. Косуба Р.Б. запропонувала в майбутньому змінити назву секції на «Актуальні питання фармакології, фармації та фармакогнозії». Підсумовуючи роботу конференції проф. Захарчук О.І., побажав творчого настрою і плідної роботи всім науковцям нашого університету.


Секційне засідання «Фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів»

97-ї підсумкової наукової конференції

професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ України

«Буковинський державний медичний університет»

15–17 лютого 2016 року на кафедрі фармакології відбулось секційне засідання «Фармакологічна дія та фармакокінетика лікарських засобів» 97-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет». У засіданні брали участь співробітники трьох кафедр університету – фармакології, фармації, фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії. Головували на засіданні професор Заморський І.І., доцент Геруш О.В. та професор Захарчук О.І. На засіданні було представлено 22 доповіді, які стосувались наукових досліджень у різних аспектах фармакології і фармації.

Особливу зацікавленість присутніх викликали роботи дисертантів: асистента кафедри фармакології Букатару Юліани Сергіївни «Вивчення антигіпоксантної активності похідного-лідера серед сполук 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти (під умовним позначенням ZNM) за умов гіпобаричної та гемічної гіпоксії»; асистента кафедри фармакології Драчук Віри Михайлівни «Динаміка антиоксидантного захисту нирок при застосуванні ТАД 600 за умов експериментальної рабдоміолітичної гострої ниркової недостатності»; асистента кафедри фармакології Щудрової Тетяни Сергіївни «Вплив органоспецифічних пептидів на виживаність тварин за умов гострого пошкодження нирок різної етіології»; асистента кафедри фармації Ровінського Олександра Олександровича «Препарати тополі китайської як альтернативне джерело лікування захворювань нирок»; асистента кафедри фармації Садогурської Катерини Володимирівни «Результати токсикологічних досліджень нанохрому цитрату»; асистента кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії Сахацької Інни Михайлівни «Дослідження елементарного складу лікарської рослинної сировини півонії лікарської сортів «Alba Plena» та «Rosea Plena». В обговоренні взяли участь проф. І.І.Заморський, проф. О.І.Захарчук, доц. О.В.Геруш і доц. І.Г.Кишкан, які високо оцінили проведені дослідження.